فارسی


 

“صدای زنان اکنون” یک سازمان بین المللی غیرانتفاعی است که می کوشد تا ازطریق فیلم و آموزش و پرورش از حقوق زنان درسراسردنیا حمایت و از آن ها طرفداری کند.

برای تماشای فیلم ها به زبان فارسی، از آرشیو فیلم آنلاین ما دیدن نمایید. مکانی که درآن گزینه ای از فیلم های منتخب برجسته و پرتوان درباره زنان برای تماشا بطور دائمی و به صورت رایگان در دسترس قرار دارد.

هدف ما برانگیختن و به چالش کشیدن تماشاگر از طریق قدرت و تاثیر مسائل اجتماعی در فیلم و نهایتا ایجاد تغییراتی ماندگار درجوامع گوناگون است.

تماشای فیلم ها به صورت رایگان